Hướng dẫn thanh toán2017-05-03T15:43:12+00:00

VIETCOMBANK

  • Chủ tài khoản: Trương Văn Hòa
  • Số TK: 0451000310502 – CN: THÀNH CÔNG, HN
  • Nội dung: ho ten_dien thoai_email_ten san pham

VIB

  • Trương Văn Hòa – Số tài khoản: 006704060121046
  • Ngân hàng hàng quốc tế VIB, CN Ba Đình
  • Nội dung: ho ten_dien thoai_email_ten san pham

PAYPAL

vnhoatruong@gmail.com

BẢO KIM

vnhoatruong@gmail.com

NGÂN LƯỢNG

vnhoatruong@gmail.com

Chuyển khoản xong vui lòng gọi hotline: 0961519766 để xác nhận